Jerozolima chrześcijańska. Co trzeba zobaczyć?

Jerozolima chrześcijańska

Dzieło chrystianizacji Jerozolimy rozpoczął w IV wieku bizantyjski cesarz Konstantyn. Wcześniej miasto było żydowskie, choć podległe Cesarstwu Rzymskiemu, które coraz bardziej gnębiło tutejszych mieszkańców. W 135 roku Hadrian zakazał Żydom wstępu do Jerozolimy. Dziś jest to obok Rzymu najważniejsze miasto dla chrześcijan. Zabieram Was, niczym jeden z dziesiątków przewodników polskich wycieczek parafialnych, na spacer po Jerozolimie chrześcijańskiej.   

Read more

Angkor – ósmy cud świata z Kambodży

angkor

Dzisiaj w Angkor jest niemal tak tłumnie i gwarnie jak 800 lat temu. Tylko że Khmerów, mieszkańców ogromnego imperium w Azji Południowo-Wschodniej, zastąpili turyści ze wszystkich stron świata. Podczas gdy w 1200 roku Paryż miał 110 tysięcy mieszkańców, w Angkor żyło ich milion. Było to przez setki lat największe miasto ówczesnego świata. Najnowsze badania z użyciem lidarów pokazują, że jego fragmenty wciąż są przykryte warstwami ziemi i roślinnością. Ale i bez nich wielkość i rozmach kompleksu budzi podziw i zachwyt. Tej wspaniałości w żadnym razie nie umniejsza fakt, że Angkor nie znalazł się na liście współczesnych cudów świata.

Read more

Kolonia Wawelberga. Społeczne osiedle Warszawy

kolonia wawelberga

Było to pierwsze osiedle w Warszawie, gdzie robotnicy mogli znaleźć mieszkanie za niewielkie pieniądze i w dobrym standardzie. Ufundował je jeden człowiek – Hipolit Wawelberg. Żyd, polski patriota, filantrop i mecenas pisarzy. Historia jego życia mogłaby posłużyć za scenariusz znakomitego filmu. Kolonia Wawelberga to żywy pomnik głoszonej przez niego społecznej idei, która wyprzedzała czasy, w których żył.

Read more