Podróże solo

Czytaj porady

Reportaże

Czytaj więcej

Kultura

Poszerz wiedzę

Historia

Poszerz wiedzę

Jazydzi – mniejszość religijna u progu zagłady

Historię poznajemy przez pryzmat krwawych bitew i wojen. Zawsze z perspektywy mężczyzn, nigdy z perspektywy kobiet. Książka „Shirin. Pozostanę córką światła” zrywa z tym schematem. Jest świadectwem kobiety, która przeżyła piekło uwięzienia przez Państwo Islamskie. Ale jest też nade wszystko przejmującą historią mniejszości religijnej, która 73 razy padła ofiarą ludobójstwa. Jazydzi są jak Feniks – wielokrotnie powstawali z popiołów, ale ich przyszłość rysuje się w ciemnych barwach.

Read more

Jerozolima muzułmańska – co trzeba zobaczyć?

jerozolima muzułmańska

Jerozolima stała się muzułmańska po tym, jak w 638 roku zwolennicy Mahometa, tuż po jego śmierci, ruszyli z Arabii w celu szerzenia nowej religii i odebrali miasto podupadającemu cesarstwu bizantyjskiemu. Właśnie z tego okresu pochodzą Kopuła na Skale i Meczet Al-Aksa – dwa najbardziej znane obiekty Jerozolimy muzułmańskiej położone na Wzgórzu Świątynnym.

Read more